Hållbar energiteknik

Hållbar energiteknik handlar om centrala samhällsfrågor inom miljö- och energiteknik. Att minimera miljöpåverkan och öka energieffektiviteten betyder att vi koncentrerar oss på valda delar av såväl energiproduktion, -distribution som -användning.

Vi fokuserar på hållbar, ny teknologi för ökad energieffektivitet och en högre grad av förnybar energi. Detta uppnås genom systemtänkande, ofta ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och i samarbete med Novias andra fokusområden.

Vi arbetar tillämpat och experimentellt med mångsidig utrustning och exceptionell kunskap inom både mätteknik och analys. Miljöfrågorna angrips ur olika synvinklar med fokus på den lokala miljön, där speciellt inomhusmiljöforskningen har en synlig roll i arbetet mot allt mer energieffektiva och intelligenta byggnader.

Ett annat viktigt område är näringsämnenas kretslopp, där forskningen inom biogassektorn är en klar prioritet i framtiden. Inom vindkraftssektorn är Novia en ansedd aktör där särskilt vindresurser och deras koppling till intelligenta elnät har fått en viktig roll.

Vår verksamhet inom hållbar energiteknik

  • Har en stark förankring i det internationellt erkända energiklustret i Vasaregionen och profilerar sig med ett gediget projektkunnande.
  • Har bred kunskap inom mät- och provtagningsteknik samt multivariat datahantering, expertis finns bl.a. inom vibrationsspektroskopi och vindmätning.
  • Utvecklar nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar.

 

 

Publikationer 2018

Denna sektion uppdateras!

Högfors-Rönnholm, Eva; Christel, Stephan; Engblom, Sten; Dopson, Mark, Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content, MethodsX 5/2018 pp. 136-140

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hållbar energiteknik
pexels photo 351448
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Yrkeshögskolan Novia startar stort projekt för att skapa ett kompetenscenter för ishantering
På nordliga breddgrader är snö och is en realitet som orsakar problem för industrin. Projektet ”Nordic Icing Center of Expertise” (NOice) ska råda bot på detta.  19.9.2018
images2
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Novias forskare föreläser på algseminarium
Har du någonsin tänkt på vilken roll alger kommer att spela i framtiden? Nu kommer en bra chans att bli insatt.  6.9.2018
pexels photo 92653
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Novias projekt gör stor provtagning på Risöfladan i Vasa
På måndag (3.9) finns en unik möjlighet att vara med och se hur vår mark ser ut på djupet, hur sedimenten utvecklats under tusentals år. 29.8.2018
pexels photo 717132
FoU-nytt, Bioekonomi, Fartygssimulation, Hållbar energiteknik, Hälsa och välfärd, Kultur och entreprenörskap
Workshop resulterade i bra idéer för samarbete inom FoU
Under Novias personaldagar slog en del av gänget på FoU sina huvuden ihop och spånade på nya idéer som kan förverkligas som samarbeten mellan fokusområdena.  27.8.2018
Visa flera »