Hållbar energiteknik

Hållbar energiteknik handlar om centrala samhällsfrågor inom miljö- och energiteknik. Att minimera miljöpåverkan och öka energieffektiviteten betyder att vi koncentrerar oss på valda delar av såväl energiproduktion, -distribution som -användning.

Vi fokuserar på hållbar, ny teknologi för ökad energieffektivitet och en högre grad av förnybar energi. Detta uppnås genom systemtänkande, ofta ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och i samarbete med Novias andra fokusområden.

Vi arbetar tillämpat och experimentellt med mångsidig utrustning och exceptionell kunskap inom både mätteknik och analys. Miljöfrågorna angrips ur olika synvinklar med fokus på den lokala miljön, där speciellt inomhusmiljöforskningen har en synlig roll i arbetet mot allt mer energieffektiva och intelligenta byggnader.

Ett annat viktigt område är näringsämnenas kretslopp, där forskningen inom biogassektorn är en klar prioritet i framtiden. Inom vindkraftssektorn är Novia en ansedd aktör där särskilt vindresurser och deras koppling till intelligenta elnät har fått en viktig roll.

Vår verksamhet inom hållbar energiteknik

  • Har en stark förankring i det internationellt erkända energiklustret i Vasaregionen och profilerar sig med ett gediget projektkunnande.
  • Har bred kunskap inom mät- och provtagningsteknik samt multivariat datahantering, expertis finns bl.a. inom vibrationsspektroskopi och vindmätning.
  • Utvecklar nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar.