Hållbar energiteknik

Hållbar energiteknik handlar om centrala samhällsfrågor inom miljö- och energiteknik. Att minimera miljöpåverkan och öka energieffektiviteten betyder att vi koncentrerar oss på valda delar av såväl energiproduktion, -distribution som -användning.

Vi fokuserar på hållbar, ny teknologi för ökad energieffektivitet och en högre grad av förnybar energi. Detta uppnås genom systemtänkande, ofta ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och i samarbete med Novias andra fokusområden.

Vi arbetar tillämpat och experimentellt med mångsidig utrustning och exceptionell kunskap inom både mätteknik och analys. Miljöfrågorna angrips ur olika synvinklar med fokus på den lokala miljön, där speciellt inomhusmiljöforskningen har en synlig roll i arbetet mot allt mer energieffektiva och intelligenta byggnader.

Ett annat viktigt område är näringsämnenas kretslopp, där forskningen inom biogassektorn är en klar prioritet i framtiden. Inom vindkraftssektorn är Novia en ansedd aktör där särskilt vindresurser och deras koppling till intelligenta elnät har fått en viktig roll.

Vår verksamhet inom hållbar energiteknik

  • Har en stark förankring i det internationellt erkända energiklustret i Vasaregionen och profilerar sig med ett gediget projektkunnande.
  • Har bred kunskap inom mät- och provtagningsteknik samt multivariat datahantering, expertis finns bl.a. inom vibrationsspektroskopi och vindmätning.
  • Utvecklar nya metoder för produktion och användning av förnybar energi där decentraliserade och hållbara system för energidistribution omfattar allt intelligentare systemlösningar.

 

 

Publikationer 2018

Denna sektion uppdateras!

Högfors-Rönnholm, Eva; Christel, Stephan; Engblom, Sten; Dopson, Mark, Indirect DNA extraction method suitable for acidic soil with high clay content, MethodsX 5/2018 pp. 136-140

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hållbar energiteknik
bread 2178874 480
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Novia med på frukostdiskussion om människan, klimatet och ekonomin
Lördagen 15 december ordnas en diskussion på Bock’s i Vasa där Novias projektledare Annika Glader är med som talare. 13.12.2018
MG 5
Nyheter, FoU-nytt, Hållbar energiteknik
FoU på Yrkeshögskolan Novia inleder nytt samarbete med Vaasa Insider
En gång i månaden kommer personal från fokusområdet ”hållbar energiteknik” att publicera texter på ekonomisajten Vaasa Insider. 10.12.2018
satellite 2771128 340
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Yrkeshögskolan Novia med och utvecklar kommunikation i rymden
Tänk om vår region hade en egen plattform för att utveckla digital rymdekonomi? Det håller faktiskt på att hända! 30.11.2018
spike 3710673 340
FoU-nytt, Hållbar energiteknik
Projekt vid Novia: Ny metod ska göra packning av spannmål effektivare
Just nu utvecklas en lösning för jordbruket som ska göra förpackning och lagring av spannmål mera miljövänligt och samtidigt mera energi- och kostnadseffektivt. 5.11.2018
Visa flera »