Publikationer

Sidan uppdateras

2017

Björkroth, Peter, På besök i Busan: Opersonliga och personliga reflektioner, The Captain - Sjöfartstidningen, Svensk sjöfarts tidnings förlag, 2017

Westilä, Ossi, Björkroth, Peter, Safeguarding the EU's Sea Area, Port Technology International, Maritime Information Services Ltd, 2017

Björkroth, Peter; Lumban Batu, Nancy Purnama; John, Peter, The Plural of Anecdote is not Data: A study on different world views held by Asian and European students of Nautical Sciences, 2017
D3 Artikel i en yrkesinriktad konferenspublikation