MAST-institutet

Kompetensen inom MAST (The Institute for Maritime Software Technology) baserar sig på en kombination av expertis  från den maritima akademin på Novia, och från  Åbo Akademis Software technology research lab. 

Inom institutets verksamhet kombineras de kunskaper som finns hos Aboa Mare inom produktutveckling, forskning och simulation med Åbo Akademis forskarinstituts kärnkompetenser inom IoT, molntjänster och nätverk. 

MAST-institutet utvecklar produkter och tekniker i samarbete med sina partner inom branschen. 

 

Läs mera om MAST-institutet här. 

Experter

Mirva Salokorpi
R&D Manager, Maritime Simulation, Master of Maritime Management, Novia 
Mirva.Salokorpi@novia.fi
Tfn: +358 44 762 3532

Johan Lilius
Professor, Embedded Systems, Åbo Akademi.  Software Technology Research Laboratory
Johan.Lilius@abo.fi
Tfn: +358405440741