24.2.2014

Våren kommer med ejdern!

 

Foto: Aleksi Lehikoinen

Vårens första gudingar i praktdräkt observerades måndagen 24. februari på Hangö Fågelstation. Aatu Vattulainens kikare plockade fram fyra flyttande gudingar och en åda ute på Uddskatan.

Med gudingarna kommer våren till skärgården. Om några veckor räknas tusentals ejdrar in på fågelstationen då de sveper in mot Finska Viken.

Hangö Fågelstation och Aronias kustlandsteam ordnade i år för fjärde gången en gissningstävling om ankomsten till Hangö. Under de tidigare vårarna kom de första den 16.mars (2013), året innan 20.2 och 9.3 år 2011.

Ejdern är de absolut mest talrika sjöfågeln i vår skärgård, som tyvärr har minskat mer uppemot 40% under de senaste 20 åren. Ejdern övervintrar i de Danska Sunden och delvis ute vid Nordsjökusten. Vanligen kommer de flesta tillbaka i månadsskiftet mars-april, och de lämnar oss senast under september-november.

Enligt erfarenheterna på Hangö Fågelstation påverkas ejderns ankomst kraftigt av vinterns stränghet. Om vintern är mild, ankommer de första just ofta under senare hälften av februari, men om vinter är kall och isarna ligger sent, kommer de sent-en sådan vår var våren 1996 då de kom första april.

Hangö Fågelstation drivs av Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry. Arbetet på stationen bygger på frivilliga insatser. Data som samlats på stationen har hittills använts i fler än 100 vetenskapliga arbeten. Föreningen Tringa fylld nyss 40 år, och har 2 500 medlemmar.

Aronia verkar vid Novias Campus Raseborg sedan hösten 2000.

 

 Tillägsinformation:

Aleksi Lehikoinen, lintuaseman johtaja, aleksi.lehikoinen @ helsinki.fi
Kaisa Välimäki, lintuaseman tiedottaja, kaisa.valimaki @ helsinki.fi
Mikael Kilpi, Aronian johtaja, mikael.kilpi @ novia.fi

http://www.tringa.fi
http://www.tringa.fi/web/lintuasemat/hangon-lintuasema.html

Gå till "Nyhetsarkiv"