9.12.2014

Sparar man rovfåglarshäckningsskog gynnar man även andra arter

Nyligen publicerad forskning visar att skyddet av rovfåglars häckningsskog är till nytta också för andra arter än rovfåglarna själva.

 Studien undersökte ifall två i Finland vitt utbredda skogsrovfåglar, duvhöken och slagugglan, var bättre än människor på att lokalisera skogsfigurer rika på fåglar respektive vednedbrytande svampar (tickor). Biodiversiteten intill rovfåglarnas boplats jämfördes med den vid två olika mänskligt valda referenser. Resultaten visade att det fanns klart mera fågelarter och -individer intill rovfåglarnas boplatser än på referensområdena, men också att duvhöken (som dominant art) bättre indikerar tickdiversitet än slagugglan. I praktiken innebär forskningsfynden att man genom att spara skogsrovfåglars boplatser från skogsbruksåtgärder enkelt och effektivt kunde bromsa upp minskningen av artdiversiteten i våra skogar. Eftersom studien dessutom visade att rovfåglarna är effektiva indikatorer för biodiversitet inte bara lokalt utan också över gränserna för ekologiska regioner, betyder detta forskningsresultaten kunde appliceras till och med över nationella skalor.

Forskningen utgör ett samarbetsprojekt mellan Biovetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet och Yrkeshögskolan Novia. Resultaten har publicerats i vetenskapstidskriften Journal of Applied Ecology. 

Bild: Slagugglan indikerar biodiversitet i den finländska barrskogen (foto: Tommy Vikars).

Artikeln online:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12229/abstract

 Mera information ges av Patrik Byholm (patrik.byholm@novia.fi) eller Daniel Burgas (daniel.burgasriera@helsinki.fi)

Burgas, D., Byholm, P. & Parkkima, T. 2014: Raptors as surrogates of biodiversity along a landscape gradient. Jounrnal of Applied Ecology, 51: 786-794, DOI: 10.1111/1365-2664.12229

Gå till "Nyhetsarkiv"