29.3.2011

Solstrålningen underlättar användning av löst organiskt material i näringsvävar


I en nyligen publicerad studie publicerad i den ansedda tidskriften " Marine Ecology Progress Series " framgår att solstrålning producerar för mikrober användbara former av löst organiskt kol och kväve. Artikeln valdes av redaktionen ut som en "Feature Article", som man vill puffa.

När bakterieplankton använde löst organiskt material som ljuset hade påverkat ökade planktonbiomassan. Bakteriplanktonet i sin tur blev uppätet av gisseldjur, som sedan användes av ciliater (flimmerdjur) som föda. Det organiska lösta materialet som solljuset bearbetat hade effekter som omfattade tre trofiska nivåer i näringskedjan!

I experiment där kväve begränsade växtplanktontillväxt, kunde tillförsel av ljuskemiskt producerade kväveföreningar få tillväxten att öka. Speciellt kraftig var inverkan på algen Pseudopedinella som förutom att assimilera också kunde äta bakterier. Arten kunde tydligen tillgodose sitt behov av kväve genom att äta bakterieplankton som vuxit med hjälp av tillgängliga kväveföreningar producerade via fotokemiska processer. Enligt undersökningen är det möjligt att de ljuskemiska processer som solljuset styr kan göra att löst organiskt material - som annars är svårt att utnyttja - lättare hamnar med i näringsvävar i Östersjön.

Vähätalo A. V., Aarnos H., Hoikkala L., Lignell R. 2011. Microbial link through the photochemical transformation of terrestrial dissolved organic matter supports hetero- and autotrophic production in coastal waters. Marine Ecology Progress Series 423: 1-14.

Gå till "Nyhetsarkiv"