22.2.2011

Rekryt/alg-interaktioner förhindrar återhämtning av överexploaterade musselbankar: Indirekta resulta


Vi undersökte bibehållandet av "algbäddar" som ett alternativt tillstånd i överexploaterade brunmusselekosystem i Sydafrika. Ungefär 50% av mussellarverna sätter sig fast (settlar) på makroalger, och ca 50% bland adulta musslor. Vi fann att musselrekryter på alger inte förflyttar sig från alger till musslor eller till primära klippytor. Dessa resultat understryker också att mortaliteten av små musslor spelar en stor roll för strukturerandet av musselpopulationer, och att settlingen på alger är bortkastat för mussellarverna. Algers "infångande" av mussellarver är således en mekanism som kan bibehålla algbäddarna. Detta kommer att förhindra eller åtminstone drastiskt fördröja den naturliga återhämtningen av musselbankar på exploaterade kustlinjer, som t.ex. sydafrikas östkust.

Erlandsson J, McQuaid CD, Stanczak S. 2011. Recruit/algal interaction prevents recovery of overexploited mussel beds: indirect evidence that post-settlement mortality structures mussel populations. Estuarine Coastal and Shelf Science. doi: 10.1016/j.ecss.2010.12.028 Abstract

Gå till "Nyhetsarkiv"