16.11.2017

Postdoc finansiering till Anna-Karin Almén

 

Anna-Karin Almén har beviljats post-doc finansiering från Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse för 2018-2019. 

Hon skall bland annat undersöka hur förändringar i säsongsdynamiken och storleksfördelningen hos plankton påverkar transporten av kol i näringsväven ute på Tvärminne zoologiska station.

Projektets rubrik är "Effects of plankton phenology on POC export"

 

AK

Gå till "Nyhetsarkiv"