27.1.2015

Om den svåra konsten att balansera trygghet mot sociala spänningar i en grupp

Grupplivet innebär fördelar för djur i form av skydd från predatorer samt minskad arbetsbörda tack vare samarbete. I grupper är dock den sociala omgivningen mer krävande och sannolikheten för konflikter och stressfyllda sociala interaktioner större. Därför bör djur överväga att leva ensamma med större risk att falla offer för rovdjur samt större arbetsbörda, eller att leva i den mer stressfyllda men samtidigt kanske tryggare sociala gruppen. 

Så gott som alla djurarter uppvisar konsekventa beteendeskillnader individer emellan. Dessa skillnader kallas personligheter och tar sig bl.a. uttryck i skillnader i skygghet. Ejderforskarna på Aronia och Åbo Akademi synade personlighetens inverkan på gruppformation hos ejderhonor (ådor). Ådorna samarbetar under ungomvårdnadsperioden genom att sammanslå sina kullar till större ”dagisar”. Under omvårdnaden är honorna och deras ungar konstant utsatta för risken att falla offer för olika predatorer, såsom trutar och havsörnar.

 

 

Studien påvisade att skygga ådor tog längre tid på sig att bilda sammanslagna kullar med andra ådor, och att dessa skygga ådor valde att hålla sig i små grupper om de var i god fysiologisk kondition, dvs. hade goda fettreserver och därmed mindre behov av mat. Om däremot en skygg åda var i dålig kondition föredrog hon stora grupper över små. Även ådans ålder inverkade på gruppstorleken, så att äldre honor föredrog mindre grupper, kanske för att de är mer kräsna i sitt partnerval.

Dessa resultat antyder att skygga ådor i dålig kondition tar en ofördelaktigt lång tid på sig att sammanslå sin kull med andras. Varför? Jo, dessa ådor borde så snabbt som möjligt ingå i en större grupp för att få dess skydd mot rovdjur samt för att njuta av fördelarna av en delad arbetsbörda, men skyggheten får dem att ta tid på sig. Intressant nog kan detta tolkas som att skygga individer måste överväga fördelarna med att undvika rovdjur mot kostnaderna av att undvika stressfyllda sociala situationer.

Mer info;

Markus Öst (most@abo.fi)

Kim Jaatinen (kim.jaatinen@gmail.com)

Länk till originalarbetet: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347214004618

 

Gå till "Nyhetsarkiv"