16.5.2011

Olikheter i stresstålighet och kullstorlek mellan en introducerad och en infödd tångmärla i norra Ös

 

Gammarus tigrinus (foto: Jörg Sareyka)
 Gammarus zaddachi (foto: Jörg Sareyka)

Olikheter i stresstålighet och förökningsegenskaper kan styra konkurrensen mellan icke-infödda (främmande) och infödda arter och främja en invasion av de förstnämnda. Vid den finska kusten av norra Östersjön upptar nu nykomlingen tigermärla, Gammarus tigrinus, som första gången påträffades i finska vatten år 2003, liknande strandhabitat som den infödda tångmärlan G. zaddachi.

För individer av de två arterna som samlats in kring Tvärminne under sommaren 2009 bestämdes toleransen för värme och låga syrenivåer genom användning av LT50-värden, alltså tiden under vilken 50 % av testindividerna dör, som responsvariabel. Kullstorleken av de två arterna undersöktes också, likaså yngelmognaden. Gammarus tigrinus tålde låga syrehalter bättre och överlevde vid klart högre temperaturer än G. zaddachi. Kullstorleken var också högre för G. tigrinus än för G. zaddachi och G. tigrinus mognade vid en mindre storlek och tidigare än G. zaddachi. Följaktligen finns det klara konkurrensmässiga fördelar för den icke-infödda G. tigrinus jämfört med den infödda G. zaddachi och dessa fördelar kan vidare komma att stärkas genom de pågående miljöförändringarna i Östersjöområdet såsom en ökad eutrofiering och ett varmare klimat.

Jörg Sareyka och Patrik Kraufvelin (Aronias Kustlandsteam och Miljö- och marinbiologi, Åbo Akademi), Mark Lenz och Martin Wahl (IFM-GEOMAR, Kiel, Tyskland), Magnus Lindström (Tvärminne Zoologiska Station), Ralph Tollrian (Ruhr-Universität Bochum, Tyskland)

Sareyka J, Kraufvelin P, Lenz M, Lindström M, Tollrian R, Wahl M (2011) Differences in stress tolerance and brood size between a non-indigenous and an indigenous gammarid in the northern Baltic Sea. Marine Biology (Under utgivning). DOI 10.1007/s00227-011-1708-5 Abstract PDF

Gå till "Nyhetsarkiv"