11.2.2015

Nytt i kolumnserien "Idag" -Naturbruksbranschen är livsviktig

Publicerad i Västra Nyland 14.1.2015

Niklas Andersson, är klusterutvecklare för naturbruk- och miljöutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia

Naturbruksbranschen är livsviktig

På Campus Raseborgs naturbruk och miljö utbildar vi idag agrologer, skogsbruksingenjörer, miljöplanerare, hortonomer inom trädgård och landskapsplanering tillsammans med engelskspråkiga Bachelor of Natural Resources och Master’s degree in Natural Resource Management. Det här klustret tillsammans med Aronia på Campus Raseborg är ett starkt utbildnings- och kunskapscenter för vad som är en framtidsbransch på många sätt.

Globalt sett är naturresursförvaltning och naturbruksbranschen livsviktiga för vår framtid. Frågor som mat och livsmedel, utmaningar kring miljö och klimatförändring står på den internationella agendan.

Också i Finland kommer det i framtiden att finnas ett stort behov på arbetsmarknaden av kunniga människor med yrkeshögskoleexamen. I lantbruksbranschen beräknar man att pensionsavgången fram till år 2025 är 56 % bland de arbetsuppgifter som kräver yrkeshögskoleexamen. Även om man på många håll minskar på personalstyrkan samtidigt, kommer nettobehovet av utbildad personal att öka. Utbildningsstyrelsens prognos ”Yrke 2025” visar på ett behov av att utbilda både fler agrologer och skogsbruksingenjörer än idag för att svara på arbetslivets behov.

Utvecklingsprojektet Pro Naturbruk som är Konstsamfundets, Finlandssvenska jordfondens och Utbildningsstiftelsen Sydvästs femåriga storsatsning på naturbruks- och miljöklustret, har precis kommit igång. Under höstens lopp har vi utvecklat ett eget marknadsföringskoncept för naturbruk och miljö och startat Naturbruksbloggen som man kan hitta på adressen www.naturbruk.fi

För att nå flera ungdomar som kan se sin framtid inom naturbruks- och miljöbranschen bloggar vi om de olika yrkena på Naturbruksbloggen och vi vill synliggöra vårt arbete på sociala media så som Facebook och Youtube.

Projektet Pro Naturbruk har fyra delområden som vi jobbar med. Den kanske viktigaste delen är kvalitetsutveckling. Eftersom branschen hela tiden utvecklas, vill vi se till att vi kan erbjuda kvalitativt god utbildning nu och i framtiden. Den andra biten är marknadsföringen, den tredje delen utökat internationellt samarbete och projektets fjärde hörnsten är att integrera forskning- och utveckling i undervisningen.

I en allt mer globaliserad värld är det internationella samarbetet viktigt. Idag reser många studeranden utomlands för att praktisera och studera. Nordiskt samarbete och studieresor till bl.a. Sverige och Svenska lantbruksuniversitet, SLU, är viktiga för oss. Våra engelskspråkiga utbildningsprogram riktar sig till studeranden från hela världen, och det kan ge ett intressant utbyte i kultur och projekt på olika håll på vår planet.

Ett intressant och viktigt utvecklingsarbete har startat för den finlandssvenska naturbruks- och miljöutbildningen på Novia, och nu jobbar vi vidare för att utbilda nya naturbruksyrkespersoner, med en målsättning att svara på dessa framtidsbranschers utbildningsbehov.

Gå till "Nyhetsarkiv"