7.4.2014

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -Vad gör ni egentligen?

Publicerad i Västra Nyland 3.4.2014

Lauri Rapeli, specialforskare vid Aronia

 

Vad gör ni egentligen?

 

Folk undrar ibland vad vi egentligen gör på Aronia. Jag medger ödmjukt att forskare inte alltid är särskilt bra på att svara på den här till synes enkla frågan. Som tur är, har vi fått den här kolumnen för att öva på just denna konst. Jag tänker ta tillfället i akt och ge ett exempel på vad det händer i det stora huset på Raseborgsvägen.

Bland de många naturresursrelaterade frågorna som Aronia sysslar med, håller vi också på att utveckla ett nytt sätt att planera vår omgivning, såväl den urbana som den rurala. Vår utgångspunkt är att en lyckad planering av vår livsmiljö förutsätter mångsidig information i visuellt format. Vi människor tenderar ju att bäst förstå sådant som vi kan se. Dessutom vill vi gärna ha alternativ, eftersom vi har åsikter om hur vår omgivning borde se ut. Man vill ju redan före besluten är fattade jämföra olika scenarier för hur staden, byn eller naturen ska se ut i framtiden.

De tekniska lösningarna finns redan och används på Novias campus i Ekenäs. Med modern teknik, flygbilder och 3D-modeller kan vi avbilda omvärlden på ett noggrant och trovärdigt sätt. Samtidigt kan man se vad de möjliga scenarierna har för konsekvenser för miljön i form av t.ex. koldioxidutsläpp eller vad allt kan tänkas kosta. Allt som går att uttrycka i form av siffror kan analyseras och vid behov ändras.

Systemet kan användas både i form av beslutsstöd för tjänstemän och politiker och för att skapa delaktighet i lokalsamhället. Det som verkar tilltala alla är möjligheten att kunna se och ”känna” på de olika alternativen innan det politiska beslutsfattandet börjar. Det blir också lättare för beslutsfattarna att presentera alternativen och resonemanget bakom dem för allmänheten, som ofta vill engagera sig i utvecklingen av sin närmiljö.

En annan sak som folk ofta undrar är hur Aronia syns i Raseborg och Västnyland. Frågan är befogad, eftersom Aronia ska ha en viss roll i regionens utveckling. Visuell samhällsplanering ger svar också på den frågan. De kommunala planläggarna i Raseborg, och också Hangö och Ingå, har börjat intressera sig för och i viss mån utnyttja de högteknologiska men människonära planerings- och visualiseringskoncept som utvecklats inom Aronia och Novia under de senaste åren. Just nu inleder vi ett samarbete med några byar i trakten, bl.a. Fiskars, för att se hur man genom visualisering och effektivare kommunikation kan skapa välfungerande byaplaner.

Om vårt koncept hittar sin roll i samhällsplaneringen, kommer Novias campus att sätta sin prägel i den västnyländska miljön på ett väldigt konkret sätt under de kommande åren. Vi hoppas på en västnyländsk succéhistoria, som får andra regioner att ställa samma fråga som i rubriken.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"