5.5.2014

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -Rejäl konsumtion

Publicerad i Västra Nyland 1.5.2014

Ann-Louise Erlund, projektledare

 

Rejäl konsumtion

 

Att köpa lokalt producerade livsmedel direkt av bonden är populärt. Ett stort antal människor är övertygade om att det är det rätta sättet att köpa sin mat. Konceptet som går under namnet Community Supported Agriculture (CSA) startade för cirka 25 år sedan. Länder som gått i täten är Japan och USA och i Europa är det England och Frankrike som är föregångarna. Konceptet har under det senaste året även nått Finland och introducerades i Österbotten 2013 och under våren 2014 har konceptet landat i Västnyland. I Finland talar man om REKO som är en förkortning av Rejäl Konsumtion. Koncepten är olika i alla länder, men kärnan är den samma. Kärnan i CSA omfattar en överenskommelse mellan en producent, en grupp producenter och en privatkonsument, en grupp privatkonsumenter, ett skolsamfund m.m. Producenten presenterar vad hen odlar och den intresserade konsumenten gör en beställning t.ex. för en säsong eller ett år. Konsumenten kan betala på förhand, åtminstone en del, och i överenskommelsen ingår hur, när och var livsmedlen levereras. En viktig aspekt gällande konceptet är det direkta stödet till producenten och den lokala ekonomin vilket många konsumenter värdesätter.

Varför är konceptet framgångsrikt? Jag utgår här från några av de internationella erfarenheter som samlats i olika rapporter. De fördelar som man tagit fram kan lika väl gälla i Finland som i England eller USA. Producenten kan i vissa fall marknadsföra sina produkter innan säsongen med långa arbetsdagar inleds. Producenten kan få en ersättning redan i början av säsongen för sina produkter, vilket har betydelse för kassaflödet. Producenten har utmärkta tillfällen att lära känna sina kunder. Fördelarna för konsumenten är att hen får färska, smakliga och fullväxta produkter, kommer i kontakt med helt nya grönsaker och får lära sig nya sätt att tillreda dem. Man besöker gärna sin producent/bonde åtminstone en gång per år, vilket är populärt. Det har visat sig att barn favoriserar grönsaker från sin bonde och äter mera grönsaker och också nya sorter. T.ex. veckogrönsakslådan är populär och varje gång är det en överraskning vad den innehåller. Kunden kan också själv plocka ihop sin grönsakslåda.

Variationen på hur koncepten utformas är som sagt många. CSA kan utformas som en småskalig verksamhet men det kan även handla om agri-business/andelslag. Det viktiga i konceptet, förutom överenskommelsen mellan producent och konsument, är att man tillsammans delar på vinst och förlust. Genom att betala på förhand till producenten får man en god utdelning om det är ett bra år mindre bra utdelning under en dålig säsong – konsumenten får insyn i producentens verklighet.

 

Gå till "Nyhetsarkiv"