11.8.2014

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -om smarta drag och måsar

Publicerad i Västra Nyland 24.7.2014

Mikael Kilpi, föreståndare för Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia

Om smarta drag och måsar

 

I Hangö gjordes att smart drag i slutet av maj i år – en naturstig till Uddskatan öppnades för alla. Stigen som går längs Tulluddens norra strand är fin, och tar flanören ut till fastlandets sista utpost mot sydväst. Naturen är på många sätt helt olik Tulluddens södra strand och litet exotisk på ett annat vis. Och utsikten över Hangö Västra är hänförande, inte minst om man älskar solnedgångar.

Naturstigen hittades också snabbt av folk, inte bara av turister, utan också av hangöborna som tog den till sig som ett självklart komplement till de övriga stränderna.

På min egen dagliga promenad i hemknutarna blev jag stoppad häromdagen av en dam som hade en kinkig fråga till mig. Hon skulle nämligen flytta från Gunnarsstrand till Kapellhamnen. Kruxet var det, att hon haft en fiskmås i många år som hon tyckte om, ett personligt band som hon inte ville kapa. Den enkla frågan var hur hon skulle få måsen med sig till Kapellhamnen. Mitt rättframma svar var att hon hittar nog nya måsar i Kapellhamnen, men det var inte riktigt ett smart svar, för det är inte hennes mås.

Eftersom min egen fiskmås suttit på skorstenen i ett tiotal år, är jag medveten om hur känsloladdat detta kan vara. Jag älskar min älskvärda mås, hon sin. Vi känner gemenskap med dem. Hangöborna som tagit norrsidan av Tullis till sin, känner säkert också gemenskap med den stranden också. Vi har en strandbesatthet i Hangö, skulle jag tro, en sorts identitetsskapande tokighet.

Det kan låta litet för enkelt och barnsligt, men den sorten av gemenskap som jag ser i folk som nu bara älskar stränderna och måsarna, är en oerhört värdefull egenskap som på alla sätt skall bejakas. Det handlar i sista ändan om en respekt för mångfald, en vördnad inför liv i dess alla tänkbara skepnader. Fint att den känslan verkar ha överlevt en längre tid i ett klimat som mest gynnat likriktad tro på överlägsenhet och hänsynslös dominans.

Jag har själv ofta väldigt svårt att koppla loss min egen känsla för levande natur från en mer analytisk sida som kanske krävs i ett arbete som siktar på att vaska fram mer objektivt betonade fakta. Jag kan ju också fråga mig om jag ser detta som problematiskt, och gång på gång blir svaret nekande. Grunden till allting för mig är just respekten för mångfald och en förmåga att kunna leva mig in i ett större sammanhang.

Därför så väljer jag att arbeta för bevarande och inte för utarmande. Därför så tror jag att det lönar sig att jobba för att göra smarta drag som bevarar förmågan att se hos så många som möjligt, och kanske, i bästa fall, öppnar nya ögon. Ett smart drag kan vara att öppna en naturstig, det kan vara att bidra med fakta och försök att hitta svar på svåra frågor. Efterlyser ett smart sätt att relokalisera måsar vid byte av hem.

Gå till "Nyhetsarkiv"