17.12.2014

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -Närmatsnätverk

Publicerad i Västra Nyland 11.12.2014

Ann-Louise Erlund, projektledare

 

Närmatsnätverk

Tre år och fyra månader ter sig som en lång period då man blickar framåt, men när man tittar bakåt känns ”datumet då perioden började” inte som en särskilt lång tid. När ett projekt avslutas är det via rapporterna man sammanfattar vad som gjorts under perioden och man lyfter fram de åtgärder som genomförts för att nå uppställda mål.

Närmatsprojektet Bra mat i Västnyland avslutas vid årsskiftet efter att ha pågått i över tre år. Nu är det dags att sammanfatta projektet. Den viktigaste resursen för projektet har varit det lokala och regionala närmatsnätverk som består av primärproducenter, företagare, föreningar och organisationer som samarbetat, kommunicerat och diskuterat med varandra under projektåren. Inom nätverket har nya processer inletts och resultaten kommer att ses under nästa år och åren framöver. Vi har också sett ett antal nya livsmedelsföretag som inlett sin verksamhet under de två senaste åren och inom etablerade företag pågår både utvecklings- och utvidgningsplaner. Ett centralt evenemang i regionen som aktiverat närmatsnätverket i Västnyland under de senaste fem åren är föreningen Slow Food Västnyland rf:s Närmatsmarknad. Evenemanget engagerar såväl etablerade företagare och producenter som nya och nyinflyttade livsmedelsföretagare att delta i den årliga marknaden.

Användningen av närproducerat ökar bland privatkonsumenter, offentliga kök och inom företag som arbetar med livsmedelsförädling. De konsumenter som väljer närproducerat gör det för att man vill veta livsmedlets ursprung, livsmedlen är färska, korta transporter, mindre användning av förpackningsmaterial och man vet att pengarna stannar på orten. Enligt en ny nationell undersökning (Leena Viitaharju & al) kan man konstatera att användningen av närmat i offentliga kök påverkar positivt sysselsättningen i en region. Enligt resultaten från undersökningen påverkas sysselsättningen indirekt med 5,6 arbetsmannaår för varje inköp på 100 000 euro av närproducerade livsmedel. I Finland köper de offentliga köken i medeltal 15 procent närmat från den egna regionen och i Nyland utgör de offentliga kökens inköp av närmat 17 procent av de totala inköpen. Resultaten från denna undersökning presenterades på ett seminarium som ordnades den 8.10.2014 i samband med Närmatsveckan i Raseborg. Temaveckan ordnades inom närmatsnätverket.

Alla som är intresserade av att vara med och jobba för utvecklingen av närmat är hjärtligt välkomna med i det västnyländska närmatsnätverket. Inom närmatsnätverket finns ett bra samarbete, god kommunikation och diskussionsklimatet är gynnsamt. Inom Yrkeshögskolan Novia och Campus Raseborg finns det ett starkt intresse att vara med i närmatsnätverket i fortsättningen och stöda utvecklingen av närmat på regional nivå.

Gå till "Nyhetsarkiv"