27.6.2014

Nytt i kolumnserien "Aronia just nu" -när tidigt blir för tidigt

Publicerad i Västra Nyland 26.6.2014

Satu Ramula, seniorforskare i ekologi

När tidigt blir för tidigt

 

Mitt i sommargrönskan kan det vara svårt att minnas vad som hände tidigare i år, men det var faktiskt så att våren rullade in före sin tid efter den korta, nästan snölösa vintern, åtminstone i södra Finland. Svarta åkrar blev grönaktiga i april och vi hade den första värmeböljan redan i maj med temperaturer på ungefär 30 grader när hundkäx, rödbläror och syrener plötsligt stod i full blom. Långtidsobservationer av klimatet avslöjar, att trots den stora variationen mellan år börjar våren i genomsnitt tidigare nu än för några decennier sedan. Detta är inte bara ett finskt fenomen utan gäller i princip hela norra klotet, men de största förändringarna sker just på högre latituder som i Skandinavien. För de flesta låter en tidigare vår säkert underbart men den kan ha varierande, ibland oväntade, konsekvenser i naturen.

Många växter, djur och insekter reagerar i första hand på värme och förändrar sin livscykel enligt temperaturen. En tidigare vår betyder oftast tidigare blomning av växter, tidigare ankomst av flyttfåglar och tidigare förökning av arter. I Japan där den årliga körsbärsblomningen är ett festligt evenemang, har man skrivit ner körsbärsblomningstider under de senaste 1200 åren. Den extremt långa tidsserien visar, att körsbärsblomningen i våra dagar är tidigare är någonsin på grund av högre temperaturer på våren. Likadana fast mycket kortare tidsserier finns på olika platser i världen som pekar åt samma håll – en förändring genom tiden.

Vad är konsekvenserna av sådana så kallade fenologiska förändringar hos organismer? Tidigare blomning eller ankomst kan vara gynnsamt, eftersom organismer får en längre tillväxtsäsong. Alltså de hinner sätta frön och ungarna hinner växa tillräckligt så att de klarar vintern bättre. Lika väl kan tidigare blomning eller ankomst betyda en katastrof. Brist på pollinatörer eller föda tidigt på våren kan leda till en misslyckad förökning eller en ökad risk att avlida. Detta kan hända när det varma vädret snabbt förändras till minusgrader dygnet runt efter att organismerna redan har börjat föröka sig. Negativa konsekvenser kan också förväntas när arterna reagerar på temperatursförändringar i olika takt; vissa förändrar sin livscykel medan andra inte gör det, vilket stör viktiga interaktioner mellan dem.

En misslyckad förökning låter kanske inte så farligt för långlivade organismer som förhoppningsvis har flera säsonger framför sig men kan inverka på deras antal. Till exempel har antalet orrar minskat dramatiskt sedan 1960-talet i Finland och en förklaring till det kan vara tidigare häckning som verkar vara anknuten till en ökad mortalitet av ungar.

Tidigt blir ibland för tidigt och organismerna kan ha svårt att anpassa sig till nya förhållanden.

Gå till "Nyhetsarkiv"