11.6.2014

Ny publikation: Sänkt pH stimulerar förökningsframgången hos djurplankton

Havsförsurningen kallas ”det andra CO2 problemet” och är mycket mindre undersökt än klimatuppvärmningen. Forskare från Aronia har undersökt förökningsframgången hos hoppkräftor under sänkt pH i samarbete med Helsingfors universitet och Stockholms universitet. Äggproduktionen och produktionen av ungstadier (nauplier) ökade signifikant i en surhetsgrad som motsvarar det pH som förutspås för år 2100 i marina områden. Resultaten påvisar att hoppkräftan som undersöktes (Acartia bifilosa) är relativt tolerant för sänkt pH, vilket kan bero på dess dagliga migration mellan yta och djupvatten. Eftersom äggen också kläcktes snabbare i lägre pH, så torde risken minska att de sjunker ner till botten, som ju till stora delar av Östersjön är syrefri.

Länk till artikeln: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10236244.2014.919096#.U4XcKPmSySo

Fotograf: Anna-Karin Almén

Jonna Engström-Öst, Towe Holmborn, Andreas Brutemark, Hedvig Hogfors, Anu Vehmaa & Elena Gorokhova: The effects of short-term pH decrease on the reproductive output of the copepod Acartia bifilosa – a laboratory study. Marine and Freshwater Behaviour and Physiology (i tryck)

Mera information: Jonna Engström-Öst, jonna.engstrom-ost@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"