10.10.2014

Ny publikation: Om du stressar , då skall du ha en orsak!

Aronias forskare avslöjar mer om ejderns stressiga liv. Den nyaste studien visar att det finns ett samband mellan stressnivå, mätt via koncentration av kortikosteron, och fitness – det vill säga reproduktionsframgång. Sambandet beror på hur omgivningen ter sig – hur hög risken för predation är.

I en omgivning som är rätt säker och antalet predatorer är lågt är det ejdrar som lägger tunga äggkullar (många, stora ägg) som också har låga stressnivåer. Detta tyder på att investering av energi i stress och energi i ägg vägs mot varandra. Men, det motsatta gäller då risken för predation ökar, då lägger de mest stressade honorna också de tyngsta kullarna! 

Kläckningsframgången i äggkullarna beror också på ett invecklat samband mellan stress och risken för predation: när omgivningen är säker kläcker honor med låg stressnivå bättre. Men, om predatorerna som t.ex. havsörnar är många och aktiva i häckningsområdet, då kläcker stressade honor bättre. 

Studien visar att ingenting nödvändigtvis är så enkelt som det kan te sig vid första anblick, utan beror på omständigheter. Tänk på detta nästa gång du stressar eller känner dig osäker-finns det en god orsak till att ta stress? 

Foto: Heikki Eriksson

Publikation

K. Jaatinen, M. W. Seltmann and M. Öst 2014: Context-dependent stress responses and their connections to fitness in a landscape of fear | DOI: 10.1111/jzo.12169

More info: Kim.Jaatinen@gmail.com , Markus.Ost@abo.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"