10.12.2014

Ny publikation: Kan blågrönalgerna gynna djurplankton?

En syntesartikel med experimentellt data kombinerat med fältdata och långtidsobservationer har publicerats i samarbete med Stockholms universitet. Den giftiga katthårsalgen Nodularia spumigena hade positiva effekter på hoppkräftors äggöverlevnad. Detta kan innebära att hoppkräftor satsar på avkommans kvalitet när livsmiljön är ogynnsam. Den vanligaste blågrönalgen i Östersjön, Aphanizomenon däremot hade negativa effekter på djurplanktons förökningsframgång.

Foto: Thomas Bridgeman

Hogfors, H., Motwani, N.H., Hajdu, S., El-Shehawy, R., Holmborn, T., Vehmaa, A., Engström-Öst, J., Brutemark, A. & Gorokhova, E. (2014) Bloom-forming cyanobacteria support copepod reproduction and development in the Baltic Sea. PLoS One 9: e112692

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0112692

Mera information: Jonna Engström-Öst (jonna.engstrom-ost@novia.fi)

Gå till "Nyhetsarkiv"