16.11.2016

Ny publikation i Biogeosciences: Vehmaa m fl 2016

 

En ny artikel i Biogeosciences

Anu Vehmaa med flera har publicerat en artikel i Biogeosciences hur ökade mängder koldioxid i våra hav påverkar djurplanktons förökning, kroppsstorlek och antioxidant nivåer. Djurplankton utgör viktig föda för bl a strömming, vassbuk och fiskyngel. 

Resultaten påvisade  bl a att honor som hade höga antioxidantnivåer producerade ägg med hög kläckningsprocent. Studien hittade inte bevis för att havsförsurningen skulle försämra födokvaliteten hos de alger som är favoritföda för djurplankton. Däremot påvarkade havsförsurningen honornas kroppsstorlek negativt.  

Studien utfördes på Tvärminne zoologiska station där ett storskaligt fältexperiment utfördes i tysk regi år 2012.

Mera information: Anna-Karin Almén, epost: anna-karin.almen [at] novia.fi

Anu Vehmaa, Anna-Karin Almén, Andreas Brutemark, Allanah Paul, Ulf Riebesell, Sara Furuhagen, Jonna Engström-Öst: Ocean acidification challenges copepod reproductive plasticity. Biogeosciences 13: 6171-6182.

 

DSC07963 Konfliktkopia for Anna Karin PC 2014 11 28

Provtagning på Storfjörden

sommaren 2012

Foto:

Dana Hellemann

Gå till "Nyhetsarkiv"