25.2.2016

Ny publikation i Biogeosciences: Almén m fl

tvarminne 057

 

Anna-Karin Almén och medförfattare har publicerat en artikel i Biogeosciences hur ökade mängder koldioxid i våra hav påverkar djurplankton, som utgör viktig föda för bl a strömming, vassbuk och fiskyngel.  Forskarna gjorde mätningar på förökningsframgång samt fettsyresammansättning i en art av hoppkräfta (Eurytemora) och kunde påvisa att arten är relativt väl anpassad för fluktueringar i pH. Detta kan bero på att kräftdjuret är utsatt för stora växlingar i pH under sin dygnsmigration mellan yta och botten. Studien utfördes på Tvärminne zoologiska station där ett storskaligt fältexperiment utfördes i tysk regi år 2012.  

Mera information: Anna-Karin Almén, epost: anna-karin.almen [at] novia.fi

Anna-Karin Almén, Anu Vehmaa, Andreas Brutemark, Lennart Bach, Silke Lischka, Annegret Stuhr, Sara Furuhagen, Allanah Paul, J. Rafael Bermúdez, Ulf Riebesell, Jonna Engström-Öst: Negligible effects of ocean acidification on Eurytemora affinis (Copepoda) offspring production. Biogeosciences 13: 1037-1048.

 

tvarminne 057Storfjärdens fältexperiment.

Foto: Anna-Karin Almén  

Gå till "Nyhetsarkiv"