17.12.2015

Ny publikation: Hur påverkar salthalten våra blågrönalger?

Ny publikation: Hur påverkar salthalten våra blågrönalger?

Östersjön fick ett ordentligt saltvattensinflöde i slutet på 2014, men trots det anses salthalten ändå minska på lång sikt på grund av klimatförändringen. Brutemark m fl publicerade i somras en artikel om hur lägre salthalt påverkar blågrönalgers tillväxt, toxin produktion och kapacitet till kemisk krigföring mot sina konkurrenter. I korthet växte algerna bäst i låg salthalt, producerade mest toxin i hög salthalt och uppvisade den högsta kapaciteten till kemisk krigföring i den mellersta salthalten.

Andreas Brutemark, Angélique Vandelannoote, Jonna Engström-Öst, Sanna Suikkanen: A less saline Baltic Sea promotes cyanobacterial growth, hampers microcystin production and leads to intra-specific differences in allelopathy. PLOS ONE 10: e0128904.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0128904
Full-text:
http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0128904&representation=PDF

Mera information: Jonna Engström-Öst (jonna.engstrom-ost@novia.fi)

Gå till "Nyhetsarkiv"