11.8.2014

Ny publikation: Hoppkräftor upplever stor variation i sin omgivning under ett dygn

Fotograf: Anu Vehmaa

Forskare på ARONIA undersökte hoppkräftornas dygnsvandring och hur stor variation i temperatur, syre och pH som hoppkräftorna upplever dagligen. Hoppkräftorna spenderar den ljusa delen av dygnet nära botten och vandrar på natten upp till ytan för att inta föda. Genom att ta prov på flera djup mellan yta och botten fyra gånger i dygnet kunde man beskriva variationerna. Under vandringen upplever hoppkräftorna stora förändringar i temperatur och pH vilket kan ge dem bättre förutsättning att klara uppvärmning och havsförsurning. Trots det påverkas hoppkräftorna av klimatförändringen eftersom extrema förhållanden blir allt mer frekventa.

Almén Anna-Karin, Vehmaa Anu, Brutemark Andreas och Engström-Öst Jonna (2014) Coping with climate change? Copepods experience drastic variations in their physicochemical environment on a diurnal basis. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology.460: 120-128 

Länk till artikeln: http://authors.elsevier.com/a/1POHH51aUF3lY

Mera information: Anna-Karin Almén, anna-karin.almen@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"