23.3.2015

Ny publikation: Hoppkräftor ♥ blågrönalger = inte sant

En ny fältstudie visar att könskvoten hos hoppkräftor domineras av honor under sommaren och blågrönalgblomningen. Olika orsaker kan påverka det här, t ex hanarnas dödlighet var större, men däremot var varken dödligheten eller könskvoten direkt relaterade till blomningen. Å andra sidan var honornas kondition och äggproduktionen låg. Honorna var också flegmatiska och passiva då blomningen var som intensivast. Då blågrönalgmängderna var riktigt låga i vattnet i juni kunde en positiv effekt noteras i äggkläckningsprocenten, men effekten försvann då algerna blev allmännare.

Blågrönalgerna Nodularia och Aphanizomenon Foto: Andreas Brutemark


Studien är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Tvärminne zoologiska station, Finlands miljöcentral SYKE samt Aronia.

Jonna Engström-Öst, Andreas Brutemark, Anu Vehmaa, Nisha H Motwani & Tarja Katajisto: Consequences of cyanobacteria blooms on copepod reproduction, mortality and sex ratio. Journal of Plankton Research (i tryck)

http://plankt.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/12/plankt.fbv004.abstract

Mera information: Jonna Engström-Öst, jonna.engstrom-ost@novia.fi

 

Gå till "Nyhetsarkiv"