27.11.2014

Ny publikation: Blågrönalgers respons på framtida klimat?

Vi har experimentellt undersökt hur blågrönalger (cyanobakterier) reagerar på högre vattentemperatur och lägre pH genom att mäta tillväxt, toxiner och stressnivåer. I korthet kunde vi påvisa att blågrönalgerna älskar varmt vatten, dvs växer både bättre och blir dessutom betydligt giftigare. Men stressnivåerna blir i obalans i varma vatten med lägre pH, vilket kan påverka algerna negativt. Å andra sidan är cyanobakterierna ena hejare på att anpassa sig till diverse miljöer, så klimatförändringen torde inte vara ett så stort problem för dem i långa loppet.

Andreas Brutemark, Jonna Engström-Öst, Anu Vehmaa, Elena Gorokhova: Growth, toxicity and oxidative stress of a cultured cyanobacterium (Dolichospermum sp.) under different CO2/pH and temperature conditions. Phycological Research (in press) OPEN ACCESS 

Östra Hamnen i Hangö. Fotograf Jonna Engström-Öst

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pre.12075/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pre.12075/pdf 

Mera information av Jonna Engström-Öst (jonna.engstrom-ost@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"