3.1.2019

Ny artikel om vingfotingar och klimat

 

En ny publikation har kommit ut i Frontiers in Marine Science.  Artikeln är ett samarbete mellan NOAA, Ehime University samt Novia och Åbo universitet i Finland.  Pteropodproverna (pteropod=snäcka, på svenska naken vingfoting) samlades under en expedition i Californiaströmmen 2016. Resultaten påvisar att Limacina helicina har förhöjda oxidativstressnivåer pga havsvattnets uppvärmning, lågt pH och låga aragonithalter, samt låga syrehalter. Aragonit är en form av kalk som behövs för att snäckan skall kunna bygga sitt skal (se bild där skalet  blir svagt pga för låga aragonithalter i vattnet).

 

Nina Bednaršek, Richard A. Feely, Marcus Beck, Olivier Glippa, Mirella Kanerva, Jonna Engström-Öst: El Niño-related thermal stress coupled with ocean acidification negatively impacts cellular to population-level responses in pteropods along the California Current System with implications for increased bioenergetic costs. Frontiers in Marine Science 5: 486.  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00486/full

 

Picture7

Foto:

Nina Bednaršek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dissolvingpteropod

Gå till "Nyhetsarkiv"