10.8.2015

Ny artikel om attityder till vindkraft i tidskriften Environmental Science and Policy

Folk som förespråkar utbyggning av vindkraft i Finland är ändå ofta mindre positiva till att vindkraftverk byggs inom synhåll från eget hem. Fenomenet är känt med en något negativt laddad term NIMBY (från engelskan; Not In My BackYard).

Enligt ny forskning finns det stor individuell variation i graden av NIMBY-tänkande gällande utbyggandet av vindkraft. Folk i mer skuldsatta kommuner är positivare till mera vindkraft generellt, medan folk i kommuner med lägre befolkningstäthet uppvisar högre grad av NIMBY-tänkande. För att få en bra helhetsbild av hur ekonomiska och sociala aspekter påverkar den allmänna opinionen, måste både medelattityden och effekter av vindkraftens distans till hemmet kartläggas.

– Det väl inget fel med att vara mån om sin egen näromgivning, säger Andreas Lindén vid Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia i Ekenäs. Det är i alla fall klart att graden av NIMBY-tänkade är en viktig dimension av den allmänna opinionen gällande markanvändning.

Jämfört med män och äldre åldersklasser, var kvinnor och yngre personer var mer negativa till vindkraftverk nära sitt hem. Folk kan uppleva NIMBY-tänkandet som en motstridig eller oansvarig åsikt och aktivt undvika att svara så. Å andra sidan, känner folk bättre till sin egen näromgivning och kan ha helt reella orsaker till att motsätta sig vindkraftverk nära sitt hem.

Studien baserade sig på material från en nätbaserad enkät om vindkraft, som samlades år 2012 vid Novia i Vasa. Forskningen publicerades nyligen i tidskriften Environmental Science and Policy. Forskargruppen som består av både biologer och samhällsvetare är nöjda över studiens tvärvetenskapliga karaktär. Detta är ett fint exempel på hur Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia har lyckats med samarbete mellan forskningsgrenar som ligger långt från varandra.

Litteratur:

Lindén, A., Rapeli, L. & Brutemark, A. (2015): Community attachment and municipal economy: Public attitudes towards wind power in a local context. – Environmental Science & Policy, 54: 10–14.

Blomqvist, K. & Frände, N. (2013): Allmän elektronisk åsiktskartläggning av åsikter gällande vindkraft utförd 2012. Yrkeshögskolan Novia.

Tilläggsinformation:

Andreas Lindén (andreas.linden@novia.fi)
Lauri Rapeli (lauri.rapeli@novia.fi)

Gå till "Nyhetsarkiv"