9.10.2014

Kunskap och tyckande i immigrationsfrågor - Knowledge and opinion in the immigration issue in the 20

Kunskap och tyckande i immigrationsfrågor

Den allmänna åsikten gällande invandring är en viktig och akut fråga i de flesta västliga demokratierna. Alla har en åsikt on invandring, men hur är det med kunskaper? Med hjälp av data från den finska riksdagsvalsundersökningen 2011, analyserar den här studien hur ens åsikt om invandring relaterar till det som man vet om invandring. Åsikten om invandring mäts både som en allmän attityd och en specifik åsikt gällande arbetsrelaterad invandring.

Mot förmodan visade det sig att de som anser invandringen vara en ganska obetydlig politisk fråga visste mycket om invandring och hade en positiv åsikt. De som befann sig i ett ogynnsamt läge i arbetsmarknaden däremot hade en negativ åsikt. Detta tyder på ett icke-intuitivt samband: de som betraktar invandringen som en viktig sak vet ändå lite om den, och tvärtom.

Publikation;

Rapeli, Lauri (2014): Knowledge and opinion in the immigration issue in the 2011 Finnish parliamentary elections. Nationalism and Ethnic Politics, 20:3, 309 – 327.

Mera info: Lauri.Rapeli@novia.fi

Knowledge and opinion in the immigration issue in the 2011 Finnish parliamentary elections

Public opinion about immigration is a big issue in most Western democracies. Everyone has an opinion, but what about knowledge? And how does their knowledge co-vary with their opinions? Using the Finnish National Election Study from 2011, this article examines whether one’s opinion about immigration is related to the factual knowledge one has about it. Opinion is measured both in terms of a general attitude toward immigration and attitude toward work-related immigration. Contrary to what was expected, considering immigration to be a rather insignificant political issue combined with high knowledge about it to predict pro-immigration attitudes. Additionally, low knowledge about immigration interacted with a disadvantaged labor-market position to predict anti-immigration attitudes.

In other words, people who are doing poorly on the job market are unaware about immigration-related facts and they hold negative opinions about immigration. Those individuals who do not spend much time thinking about immigration nevertheless know more about it and also have more positive attitudes about immigration.

Publication;

Rapeli, Lauri (2014): Knowledge and opinion in the immigration issue in the 2011 Finnish parliamentary elections. Nationalism and Ethnic Politics, 20:3, 309 – 327.

More information : Lauri.Rapeli@novia.fi

Gå till "Nyhetsarkiv"