21.12.2011

Det knepiga i att ta och att ge - vem lägger ägg i vems bo hos islandsknipan?

Kullparasitism inom arten är ett fenomen där honor lägger ägg i artfränders bon och undgår på så sätt en del av ungomvårdnadskostnaderna. Fenomenet är speciellt vanligt hos fåglar. En del studier har visat att värd och parasit är släktingar, medan andra studier visar att parterna är obesläktade. Eftersom släktingar är genetiskt rätt lika är det inte lönsamt för dem att göra varandra illa. I studierna som påvisat släktskap mellan värdar och parasiter har det ofta föreslagits att honorna samarbetar, medan studierna som inte påvisat släktskap hävdar att det är frågan om ren parasitism.
Denna studie följde islandsknipor i Västra Kanadas ödemarker under två häckningssäsonger. Parasiter i denna population kan ha egna bon som de sköter normalt vid sidan om att donera ägg till andra honor. Målet med denna studie var att klargöra huruvida värd och parasit är besläktade och hur detta påverkar parasiters äggläggningsbeteende beroende om parasiterna har ett eget bo eller inte.
Resultaten visade för första gången att parasiter med egna bon lade mer ägg i släktingars bon än i icke besläktade honors bon. De bolösa parasiterna reagerade inte alls på hur besläktade de var med värdarna, utan lade lika många ägg hos alla värdar oberoende av släktskap.
Dessa resultat tyder på två saker: 1) det finns en mekanism för igenkänning av släktingar och 2) parasiter med och utan bon har olika förökningsstrategier. Det verkar som om parasiter utan bon verkligen är rena parasiter medan parasiter med egna bon skulle samarbeta med sina släktingar genom att lägga en del av sina ägg hos dem. Dessa resultat tyder på att kullparasitism inom arten representerar både samarbete och konflikt, beroende på vem som är inblandad.

Studien publicerades i tidskriften Molecular Ecology. I samma nummer av tidskriften ingår också en omfattande sammanfattning över varför resultaten är så banbrytande som de är: John McA. Eadie och Bruce E. Lyon, The relative role of relatives in conspecific brood parasitism Molecular Ecology 20: 5114-5118.


Länk till publikationen; Jaatinen, K., Öst, M., Gienapp, P & Merilä, J. 2011: Differential responses to related hosts by nesting and non-nesting parasites in a brood-parasitic duck

För mera information, kontakta Kim Jaatinen

Gå till "Nyhetsarkiv"