18.3.2014

Västnyländsk närmat – följer med tiden -Seminarium I / IV 20.3.2014

Torsdagen den 20 mars kl.15 – 20,
Yrkeshögskolan Novia,
Raseborgsvägen 9,
Ekenäs

 

Välkomna alla turismföretagare, livsmedelsföretagare, primärproducenter och andra intresserade företagare att delta i vårens och höstens seminarier med inspirerande föreläsare. Syftet är att stärka den västnyländska närmatens identitet och profil för att i sin tur öka försäljningen av närmat och tillföra ett mervärde för turismen. På vårens två seminarier fokuserar vi på Västnyland. Utgångspunkten är – vilka är våra resurser, vad kan vi göra och hur?

Frågeställningen för seminariet är följande:
Hur kan vi tillsammans stärka den västnyländska närmatens identitet och tillföra mervärde för den regionala turismen?

Under det första seminariet har vi lyckats engagera sakkunniga föreläsare från Åland och från företaget Invenire. Lena Brenner som är Landsbygdsutvecklare ( Ålands Landskapsregering) och Harriet Strandvik från HSConsulting inleder med att berätta hur man arbetat med samma frågor på Åland och med projektet MatÅland. Under seminariet ordnas en workshop som leds av Patricia Wiklund, konsult, Invenire. Patricia kommer att fungera som seminariets moderator och leda workshopsarbetet. Patricia är Expert när det gäller att samla informationsfragment till en enhetlig strategi. Hon är dessutom en utomordentlig talare, utbildare och konkret “doer” vid behov.

Program

Seminariet är avgiftsfritt!

Vi hoppas självklart på ett livligt deltagande kring denna aktuella fråga. Vi ser fram emot din anmälning senast den 17.3.2014 och du kan anmäla dig till: 

Ann-Louise Erlund, 044 799 8406,
ann-louise.erlund @ novia.fi

Mika Nieminen, 044 4498436,
mika.nieminen @ novia.fi

 

Gå till "Evenemang"