13.2.2014

Novias Miljöseminarium 12.3. kl 12.30-16.00

NOVIAS MILJÖSEMINARIUM 2014 på Campus Raseborg
Onsdag 12.3. kl 12.30-16.00 i rum C198-199 (första våningen)

 

Målgrupper för seminariet: Avloppsplanerare, tjänstemän och förtroendevalda från kommunernas miljövård, byggnadstillsyn och tekniska sektor, forskare och experter inom avloppsplanering och vattenvård, övriga intresserade

Program

12.30 Öppning Miljöchef Gustav Munsterhjelm, Raseborgs stad
12.40 Pinfärska resultat om kustvattnens tillstånd Biolog Mikaela Ahlman, NTM-centralen i Nyland
13.30 Nytt instrument för avloppsplanering och vattenvård. Resultat från projekt KRAV. Projektledare Heidi Ekholm, Yrkeshögskolan Novia

14.30 Kaffepaus

15.00 Demonstrationer och rådgivning Användning av det nya instrument som tagits fram av projekt KRAV
Fokus på:
1. Demonstration av instrumentets uppbyggnad, projektledare Heidi Ekholm
2. Tillämpning av instrumentet, miljöinspektörerna Jouni Stordell och Ville Wahteristo, Raseborgs miljöbyrå
3. Avloppsrådgivning, sakkunniga Minttu Peuraniemi och avloppsrådgivare Karolina Örnmark, Västra Nylands vatten och miljö r.f.

16.00 Seminariet avslutas

 

Seminariet är avgiftsfritt. Före seminariet kan lunch intas i yrkeshögskolans matsal på egen bekostnad.

Anmälning till seminariet önskas senast 3.3.2014 till Heidi Ekholm, heidi.ekholm@novia.fi eller tfn 044 449 8438.

Hjärtligt välkommen!

Gå till "Evenemang"