Bioekonomi

Vår verksamhet inom bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter att ta fram lösningsmodeller som beaktar såväl de ekologiska, ekonomiska som de sociala systemen.

Vår verksamhet inom bioekonomi

  • Bygger på ett starkt kunskapskluster, som samlar engagerade parter på olika nivåer från grundforskning till tillämpad forskning. Den samlade kunskapen implementeras i samhälleliga processer.
  • Jobbar för att främja demokratiska beslutsprocesser inom naturresursförvaltning som följer finländsk lagstiftning,  men som i praktiken inte ännu funnit effektiva och konstruktiva former.
  • Bygger på gediget projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar.
  • Arbetar mångprofessionellt för att hitta långsiktiga lösningar och har ett välutvecklat informations- och kommunikationsnätverk för att sprida kunskap.

Pågående projekt


Avslutade projekt sedan 2010,klicka här.

Publikationer inom bioekonomi

2018

Abad Ortega H, Jansson A, Engström-Öst J (2018) Även havets minsta påverkas av algerna. Finlands Natur 3: 8-9. 
Metso, A, Jansson A, Engström-Öst J (2018)
Hellekesä sai sinilevät kukkimaan Suomenlahdella. Suomen Luonto 8:10 
Lehtiniemi M, Hartikainen S, Näkki P, Engström-Öst J, Koistinen A & Setälä O
(2018) Size matters more than shape: ingestion of primary and secondary microplastics by small predators. Food webs (in press)
Jonna Engström-Öst, 
Vem bryr sig om Östersjön?, Västra Nyland, 9.10 2018 
Andreas Lindén,
När molnen är sönder, Västra Nyland 31.7 2018
Patrik Byholm,
Den sjätte vågen, Västra Nyland 26.6 2018
Riesinger, Paul,
Fånggrödor till bondens nytta, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul,
Ta hem nyttan med fånggrödor: Artval, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul, Ta hem nyttan vid odling av fånggrödor: Odlingsteknik och odlingsplanering
Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders
Olivier Glippa, Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Anni Rein & Kristiina Vuori: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981
Ramula S, Öst M, Lindén A, Karell P, Kilpi M: Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. PLoS ONE 13(4): e0195415.
Jacobsen L & Engström-Öst J (2018) Coping with environments – vegetation, turbidity and abiotics. pp. 32-61, In: Biology and ecology of pike. (Eds. Nilsson A & Skov C), CRC Press. 401 pp.
Lindén, AndreasAdaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony
Barman-Geust, HeidiArtesaaniruoan SM-kisat järjestettiin kolmatta kertaa
Söderholm-Emas, Annika, Bioförpackningar, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Hur ska vi få ungdomar att intressera sig för branschen? Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet r.f., 2018
Söderholm-Emas, Annika, Möjligheternas landsbygd, Västra Nyland, KSF Media Ab, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Utvecklingen på landsbygden kräver en snabb nätanslutning, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Söderholm-Emas, AnnikaFM i Mathantverk mer än en mattävling
Byholm, Patrik, Itämeren räyskät tehostuneen monitoroinnin kohteena, Rengastajan vuosikirja, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja rengastajatoimikunta, 2018

 

Arkiv

Aktuellt

  • Visa alla
  • Bioekonomi
skateboard 1869727 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Novias projekt Stora Komet håller slutseminarium
Skedet då unga vuxna ska gå över från andra till tredje stadiet kan vara utmanande i en värld där man förväntas vara flexibel, digital och självgående. 16.11.2018
wave 3681406 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Novia Research Seminar: Anna Jansson talar om musslor och klimatförändning
Anna Jansson, specialforskare vid Forskarkollegiet i bioekonomi, föreläser om sitt arbete. 14.11.2018
jam 428094 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Mathantverksdagar avslutar stort projekt vid Yrkeshögskolan Novia
Under tre års tid har projektet Kustens Mat samlat och utbildat mathantverkare i Svenskfinland och på Åland. Nu avslutas projektet i samband med Mathantverksdagarna i... 14.11.2018
berries 2558 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Kolumn i VN: Tycker du att EU suger?
Läs Otto Långviks, specialforskare vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, kolumn i Västra Nyland.  13.11.2018
Capture3
FoU-nytt, Bioekonomi
Nyhetsbrev från projektet Smart Marina
Yrkeshögskolan Novia är en av parterna i projektet Smart Marina. Det är mycket är på gång i projektområdet i höst.  13.11.2018
finland 185853 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Projektet LES vid Novia söker flera respondenter för enkät
Sedan i slutet av september har Ruslan Gunko och hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia samlat in enkätsvar där man kartlägger... 6.11.2018
resizedimage600396 DSC 0423
FoU-nytt, Bioekonomi
Yrkeshögskolan Novia med i ny publikation om mikroplaster
Visste du att plastavfall kan hamna i havet där det med tiden mals ner, äts av fiskar och slutligen kan hamna på din tallrik?I en... 18.10.2018
2018 10 25
FoU-nytt, Bioekonomi
Seminarium vid Yrkeshögskolan Novia om bioekonomi och vedbaserade material
Varje månad ordnas forskarseminarier som är öppna för allmänheten vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. i November föreläser Otto Långvik.  17.10.2018
container 1612960 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Spelet MSP Challenge 2050 kommer till Yrkeshögskolan Novia
Spelet ”MSP Challenge 2050” kommer till Finland för första gången. Vi spelar på Yrkehögskolan Novia i Raseborg.  10.10.2018
algae 112356 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Kolumn i VN: Vem bryr sig om Östersjön?
Läs Jonna Engström-Östs, specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, kolumn om varför vi måste reagera på miljöförändringarna nu med detsamma. 9.10.2018
bollard 3418373 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Projekt vid Novia lär sig om hamncertifiering i Nederländerna
10-12 oktober åker deltagare i projektet Smart Marina på studiebesök till Nederländerna för att besöka fyra Blue Flag-certifierade hamnar. 8.10.2018
Sam Pettersson2
FoU-nytt, Bioekonomi
Nytt projekt: Matregion Nyland ska hitta det unika i regional mat
Yrkeshögskolan Novias fokusområde bioekonomi har inlett ett nytt utvecklingsprojekt med fokus på mat: Matregion Nyland. Syftet är att ta fram det unika i nyländska livsmedel. 5.9.2018
Visa flera »