Bioekonomi

Vår verksamhet inom bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter att ta fram lösningsmodeller som beaktar såväl de ekologiska, ekonomiska som de sociala systemen.

Vår verksamhet inom bioekonomi

  • Bygger på ett starkt kunskapskluster, som samlar engagerade parter på olika nivåer från grundforskning till tillämpad forskning. Den samlade kunskapen implementeras i samhälleliga processer.
  • Jobbar för att främja demokratiska beslutsprocesser inom naturresursförvaltning som följer finländsk lagstiftning,  men som i praktiken inte ännu funnit effektiva och konstruktiva former.
  • Bygger på gediget projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar.
  • Arbetar mångprofessionellt för att hitta långsiktiga lösningar och har ett välutvecklat informations- och kommunikationsnätverk för att sprida kunskap.

Pågående projekt


Avslutade projekt sedan 2010,klicka här.

Publikationer inom bioekonomi

2018

Abad Ortega H, Jansson A, Engström-Öst J (2018) Även havets minsta påverkas av algerna. Finlands Natur 3: 8-9. 
Metso, A, Jansson A, Engström-Öst J (2018)
Hellekesä sai sinilevät kukkimaan Suomenlahdella. Suomen Luonto 8:10 
Lehtiniemi M, Hartikainen S, Näkki P, Engström-Öst J, Koistinen A & Setälä O
(2018) Size matters more than shape: ingestion of primary and secondary microplastics by small predators. Food webs (in press)
Jonna Engström-Öst, 
Vem bryr sig om Östersjön?, Västra Nyland, 9.10 2018 
Andreas Lindén,
När molnen är sönder, Västra Nyland 31.7 2018
Patrik Byholm,
Den sjätte vågen, Västra Nyland 26.6 2018
Riesinger, Paul,
Fånggrödor till bondens nytta, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul,
Ta hem nyttan med fånggrödor: Artval, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul, Ta hem nyttan vid odling av fånggrödor: Odlingsteknik och odlingsplanering
Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders
Olivier Glippa, Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Anni Rein & Kristiina Vuori: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981
Ramula S, Öst M, Lindén A, Karell P, Kilpi M: Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. PLoS ONE 13(4): e0195415.
Jacobsen L & Engström-Öst J (2018) Coping with environments – vegetation, turbidity and abiotics. pp. 32-61, In: Biology and ecology of pike. (Eds. Nilsson A & Skov C), CRC Press. 401 pp.
Lindén, AndreasAdaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony
Barman-Geust, HeidiArtesaaniruoan SM-kisat järjestettiin kolmatta kertaa
Söderholm-Emas, Annika, Bioförpackningar, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Hur ska vi få ungdomar att intressera sig för branschen? Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet r.f., 2018
Söderholm-Emas, Annika, Möjligheternas landsbygd, Västra Nyland, KSF Media Ab, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Utvecklingen på landsbygden kräver en snabb nätanslutning, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Söderholm-Emas, AnnikaFM i Mathantverk mer än en mattävling
Byholm, Patrik, Itämeren räyskät tehostuneen monitoroinnin kohteena, Rengastajan vuosikirja, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja rengastajatoimikunta, 2018

 

Arkiv

Aktuellt

  • Visa alla
  • Bioekonomi
resizedimage600396 DSC 0423
FoU-nytt, Bioekonomi
Yrkeshögskolan Novia med i ny publikation om mikroplaster
Visste du att plastavfall kan hamna i havet där det med tiden mals ner, äts av fiskar och slutligen kan hamna på din tallrik?I en... 18.10.2018
2018 10 25
FoU-nytt, Bioekonomi
Seminarium vid Yrkeshögskolan Novia om bioekonomi och vedbaserade material
Varje månad ordnas forskarseminarier som är öppna för allmänheten vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. i November föreläser Otto Långvik.  17.10.2018
container 1612960 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Spelet MSP Challenge 2050 kommer till Yrkeshögskolan Novia
Spelet ”MSP Challenge 2050” kommer till Finland för första gången. Vi spelar på Yrkehögskolan Novia i Raseborg.  10.10.2018
algae 112356 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Kolumn i VN: Vem bryr sig om Östersjön?
Läs Jonna Engström-Östs, specialforskare vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, kolumn om varför vi måste reagera på miljöförändringarna nu med detsamma. 9.10.2018
bollard 3418373 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Projekt vid Novia lär sig om hamncertifiering i Nederländerna
10-12 oktober åker deltagare i projektet Smart Marina på studiebesök till Nederländerna för att besöka fyra Blue Flag-certifierade hamnar. 8.10.2018
Sam Pettersson2
FoU-nytt, Bioekonomi
Nytt projekt: Matregion Nyland ska hitta det unika i regional mat
Yrkeshögskolan Novias fokusområde bioekonomi har inlett ett nytt utvecklingsprojekt med fokus på mat: Matregion Nyland. Syftet är att ta fram det unika i nyländska livsmedel. 5.9.2018
pexels photo 717132
FoU-nytt, Bioekonomi, Fartygssimulation, Hållbar energiteknik, Hälsa och välfärd, Kultur och entreprenörskap
Workshop resulterade i bra idéer för samarbete inom FoU
Under Novias personaldagar slog en del av gänget på FoU sina huvuden ihop och spånade på nya idéer som kan förverkligas som samarbeten mellan fokusområdena.  27.8.2018
vag
Bioekonomi
Projektledare på Novia intervjuades i radion om tydlig planläggning
Romi Rancken, projektledare på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, och kunnig inom geografiska informationssystem intervjuades av Yle om hur planläggning kan göras mera lättförståelig. 17.8.2018
bokryggar
FoU-nytt, Bioekonomi
Novias projekt ”Stora komet” intresserade på internationell konferens
Stora komets utvecklingsarbete inom skönlitteratur presenterades på IGEL 2018 i Stavanger i juli och väckte stort intresse bland internationella forskare. Projektet leds av Yrkeshögskolan Novia. 2.8.2018
plugi 211178
FoU-nytt, Bioekonomi
Kolumn i VN: När molnen är sönder
Visst har det skett ändringar i klimatet förr, men det här torde vara första gången människan själv haft sönder molnen, skriver Andreas Lindén i sin kolumn. 1.8.2018
novia 0768
FoU-nytt, , Bioekonomi
Kolumn i VN: Den sjätte vågen
Finland hör till de renaste länderna i världen, men vi kan glömma falsariet om en jungfrulig finländsk natur, skriver Patrik Byholm i sin kolumn. 26.6.2018
00848009
Bioekonomi
Projektet ”Kustens mat” vid Yrkeshögskolan Novia lyfts fram i tidningen Äkta smak
Yrkeshögskolan Novias projekt Kustens Mat var med på Skördefesten på Åland i slutet av maj. 7.6.2018
Visa flera »