Bioekonomi

Vår verksamhet inom bioekonomi bygger på tvärfackligt och mångprofessionellt samarbete. Vi strävar efter att ta fram lösningsmodeller som beaktar såväl de ekologiska, ekonomiska som de sociala systemen.

Vår verksamhet inom bioekonomi

  • Bygger på ett starkt kunskapskluster, som samlar engagerade parter på olika nivåer från grundforskning till tillämpad forskning. Den samlade kunskapen implementeras i samhälleliga processer.
  • Jobbar för att främja demokratiska beslutsprocesser inom naturresursförvaltning som följer finländsk lagstiftning,  men som i praktiken inte ännu funnit effektiva och konstruktiva former.
  • Bygger på gediget projektkunnande, avancerad forskning och fokuserade tillämpningar.
  • Arbetar mångprofessionellt för att hitta långsiktiga lösningar och har ett välutvecklat informations- och kommunikationsnätverk för att sprida kunskap.

Pågående projekt


Avslutade projekt sedan 2010,klicka här.

Publikationer inom bioekonomi

2018

Abad Ortega H, Jansson A, Engström-Öst J (2018) Även havets minsta påverkas av algerna. Finlands Natur 3: 8-9. 
Metso, A, Jansson A, Engström-Öst J (2018)
Hellekesä sai sinilevät kukkimaan Suomenlahdella. Suomen Luonto 8:10 
Lehtiniemi M, Hartikainen S, Näkki P, Engström-Öst J, Koistinen A & Setälä O
(2018) Size matters more than shape: ingestion of primary and secondary microplastics by small predators. Food webs (in press)
Jonna Engström-Öst, 
Vem bryr sig om Östersjön?, Västra Nyland, 9.10 2018 
Andreas Lindén,
När molnen är sönder, Västra Nyland 31.7 2018
Patrik Byholm,
Den sjätte vågen, Västra Nyland 26.6 2018
Riesinger, Paul,
Fånggrödor till bondens nytta, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul,
Ta hem nyttan med fånggrödor: Artval, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Riesinger, Paul, Ta hem nyttan vid odling av fånggrödor: Odlingsteknik och odlingsplanering
Ramula, S., Öst, M., Lindén, A., Karell, P. & Kilpi, M. Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders
Olivier Glippa, Jonna Engström-Öst, Mirella Kanerva, Anni Rein & Kristiina Vuori: Oxidative stress and antioxidant defence responses in Acartia copepods in relation to environmental factors. PLOS ONE 13: e0195981
Ramula S, Öst M, Lindén A, Karell P, Kilpi M: Increased male bias in eider ducks can be explained by sex-specific survival of prime-age breeders. PLoS ONE 13(4): e0195415.
Jacobsen L & Engström-Öst J (2018) Coping with environments – vegetation, turbidity and abiotics. pp. 32-61, In: Biology and ecology of pike. (Eds. Nilsson A & Skov C), CRC Press. 401 pp.
Lindén, AndreasAdaptive and nonadaptive changes in phenological synchrony
Barman-Geust, HeidiArtesaaniruoan SM-kisat järjestettiin kolmatta kertaa
Söderholm-Emas, Annika, Bioförpackningar, Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Hur ska vi få ungdomar att intressera sig för branschen? Trädgårdsnytt, Svenska Trädgårdsförbundet r.f., 2018
Söderholm-Emas, Annika, Möjligheternas landsbygd, Västra Nyland, KSF Media Ab, 2018
Söderholm-Emas, Annika, Utvecklingen på landsbygden kräver en snabb nätanslutning, Landsbygdens Folk, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, 2018
Söderholm-Emas, AnnikaFM i Mathantverk mer än en mattävling
Byholm, Patrik, Itämeren räyskät tehostuneen monitoroinnin kohteena, Rengastajan vuosikirja, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja rengastajatoimikunta, 2018

 

Arkiv

Aktuellt

  • Visa alla
  • Bioekonomi
vaccination 1215279 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Kolumn i VN: Vaccinera eller inte – vad skall man tro på?
Anna Jansson, specialforskare vid Forskarkollegiet inom bioekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, har skrivit en kolumn om att vaccinera- eller låta bli. 18.12.2018
RGunko
FoU-nytt, Bioekonomi
Ruslan Gunko får bidrag för doktorsavhandling av Koneen Säätiö
Ruslan Gunko är doktorand och jobbar med projektet “State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach” vid Yrkeshögskolan Novia.  12.12.2018
flask 1481600 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Arbetsgrupp får finansiering av Koneen säätiö
Patrik Karell vid Yrkeshögskolan Novia ingår i den arbetsgrupp som beviljats ett understöd på 255 000 euro från Koneen säätiö. 12.12.2018
forest 272595 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Efterlyses: 70 svar om livet i Raseborg
Vid jul stängs enkäten som kartlägger livskvaliteten och miljöns tillstånd i Raseborg.  Det är Ruslan Gunko och hans projekt ”LES: Life quality in Raseborg” vid Yrkeshögskolan Novia... 12.12.2018
Capture6
FoU-nytt, Bioekonomi
Pilgrimsleden St Olav Waterway fick certifiering
Yrkeshögskolan Novia är med i projektet som utvecklar pilgrimsleden St Olav Waterway. Leden blir i och med certifieringen Finlands första europeiska kulturväg. 11.12.2018
canal boat 1198147 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Projektet Smart Marina ordnar seminarium med fokus på SoMe
Yrkeshögskolan Novia är med på projektseminariet "Opening the door to Destination" i Mariahemn.  10.12.2018
house 394013 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Publikation från Novia om regional utveckling, skärgård och projekttrötthet
Yrkeshögskolan Novia är för tillfället delaktig i flera projekt som på olika sätt berör företag och företagsamhet i Åbolands skärgård. 7.12.2018
Ella
FoU-nytt, Bioekonomi
von Weissenberg får finansiering för avhandling och handleds av medarbetare vid Novia
Ella von Weissenberg får finansiering från Onni Talaan säätiö för att arbeta med sin doktorsavhandling. 4.12.2018
Capture5
FoU-nytt, Bioekonomi
Ny publikation: HUPS! för YH
Nina Hillo och Eeva Joutsenlahti vid Yrkeshögskolan Novia har gett ut en publikation om metoden HUPS.  4.12.2018
Chrysochromulina 500xlugol GoF SirpaLehtinen
FoU-nytt, Bioekonomi
Ny publikation från Yrkeshögskolan Novia om hydrobiologi
Artikeln är ett samarbete mellan Andreas Lindén, specialforskare vid Yrkehögskolan Novia, Louise Forsblom på Åbo Akademi och Sirpa Lehtinen på SYKE .  23.11.2018
pexels photo 410648
FoU-nytt, Bioekonomi
Yrkeshögskolan Novia med och undersöker användningen av vilt på restauranger
Vilka är faktorerna som påverkar då restaurangerna i Finland avgör om de ska erbjuda inhemskt vilt på sina menyer? Kunde andelen inhemskt vilt som serveras... 19.11.2018
skateboard 1869727 340
FoU-nytt, Bioekonomi
Novias projekt Stora Komet håller slutseminarium
Skedet då unga vuxna ska gå över från andra till tredje stadiet kan vara utmanande i en värld där man förväntas vara flexibel, digital och självgående. 16.11.2018
Visa flera »