Hälsa och välfärd

Sidan uppdateras!

En av samhällets och välfärdsstatens stora utmaningar är den demografiska förändringen, med en tyngdpunkt på en ökande andel äldre i samhället och speciellt äldre över 85 år. Det ger ett behov av att utveckla nya innovativa och ändamålsenliga servicemodeller och metoder för att trygga äldres värdighet, hälsa, delaktighet och välbefinnande i samhället.

Vår verksamhet inom Hälsa och välfärd

  • Initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt
  • Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja äldre med hjälp av geronteknologi
  • Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004
  • Betonar äldres värdighet och delaktighetPublikationer inom hälsa och välfärd 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko
Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018
Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hälsa och välfärd
pexels photo 233223
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Startseminarium: Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre
Nu startar ett nytt projekt på Yrkeshögskolan Novia som tar fasta på just närståendevårdare. Projektet heter ”Erfarenhetsmentorer för närståendevåradre”.  18.9.2018
pexels photo 382420
Hälsa och välfärd
Projekt på Novia åker till Lettland
Sempre-projektet har 16 parter, varav en är Yrkeshögskolan Novia, som träffas varje halvår. 11-14 september är det träff i Liepaja, Lettland. 5.9.2018
pexels photo 339620
FoU-nytt, Hälsa och välfärd
Nytt projekt med fokus på närståendevårdare startar på Novia
”Expert Caregiver” är ett LEADER-projekt som utförs i samarbete mellan Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia och Folkhälsan. 27.8.2018
pexels photo 717132
FoU-nytt, Bioekonomi, Fartygssimulation, Hållbar energiteknik, Hälsa och välfärd, Kultur och entreprenörskap
Workshop resulterade i bra idéer för samarbete inom FoU
Under Novias personaldagar slog en del av gänget på FoU sina huvuden ihop och spånade på nya idéer som kan förverkligas som samarbeten mellan fokusområdena.  27.8.2018
Visa flera »