Hälsa och välfärd

Sidan uppdateras!

En av samhällets och välfärdsstatens stora utmaningar är den demografiska förändringen, med en tyngdpunkt på en ökande andel äldre i samhället och speciellt äldre över 85 år. Det ger ett behov av att utveckla nya innovativa och ändamålsenliga servicemodeller och metoder för att trygga äldres värdighet, hälsa, delaktighet och välbefinnande i samhället.

Vår verksamhet inom Hälsa och välfärd

  • Initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt
  • Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja äldre med hjälp av geronteknologi
  • Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004
  • Betonar äldres värdighet och delaktighetPublikationer inom hälsa och välfärd 2018

Ribacka, Camilla, Antus, Margareta, Penttinen, Ulla, I Vasa fungerar samarbetet mellan utbildning och arbetsliv, Bioanalyytikko
Häggström, Ulrika, Samlad information för seniorer i Korsholm, Vasabladet 13.1.2018
Lumme, Riitta; Liikanen, Eeva; Mähönen, Anssi; Paldanius, Mika; Penttinen, Ulla, Ylempi amk-tutkinto bioanalyytikon osaamisen kehittämisessä, Bioanalyytikko n1 2018 pp. 50-53

FoU-nyheter

  • Visa alla
  • Hälsa och välfärd
Novia Janica 2
FoU-nyheter, Hälsa och välfärd
De österbottniska social- och hälsovetenskapsdagarna hålls på Alere
I mitten av november samlas branschfolk till social- hälsovetenskapsdagar på Alere i Vasa. Nu kan du anmäla dig till evenemanget. 9.7.2018
8972424
FoU-nyheter, Hälsa och välfärd
Elever och äldre lär sig av varandra i klassrummet
Mikroprojektet  ”Gäst i undervisningen” vill sudda ut gränserna mellan generationerna. I maj träffades äldre personer och elever på Korsholms högstadium för att bland annat diskutera... 9.5.2018
Visa flera »