Hälsa och välfärd

En av samhällets och välfärdsstatens stora utmaningar är den demografiska förändringen, med en tyngdpunkt på en ökande andel äldre i samhället och speciellt äldre över 85 år. Det ger ett behov av att utveckla nya innovativa och ändamålsenliga servicemodeller och metoder för att trygga äldres värdighet, hälsa, delaktighet och välbefinnande i samhället.

Vår verksamhet inom Hälsa och välfärd

  • Initierar utveckling inom social- och hälsovårdsområdet med fokus på äldre både nationellt och internationellt
  • Utvecklar resursförstärkande metoder för att stödja äldre med hjälp av geronteknologi
  • Drar nytta av den internationella gerontologiska forskningsdatabasen som byggts upp sedan 2004
  • Betonar äldres värdighet och delaktighet


Kontakta oss!