LINC-projektet

Outdoor Learning for Integration through Nature and Cultural Encounters (LINC)


Finansiär: Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation (EU)

Linköping Universitet (Sverige) har huvudansvaret för projektet och de övriga partnerna är:

VIA University College – Danmark
University of Bologna – Italien
Yrkeshögskolan Novia, medborgaraktivitet och ungdomsarbete, Campus Åbo

Det två-åriga projektet (2013-2015) piloterar metoder för befrämjande av invandrares integrering i samhället genom utomhuspedagogik. Novia var värd för ett seminarium i Mars 2014 och har genomfört 2 utbildningar för personalen på Åbo Stad och invandrarföreningar våren och hösten 2014. YH Novias projektbudget är 51 883€ (inklusive egen finansering). Följ med projektet på LINC-hemsidan!

För mer information, vänligen kontakta projektpartner James Simpson, james.simpson@novia.fi