Kunskap och kompetens

 

Projektet "Kunskap och kompetens i utbildning och på arbetsmarknaden" strävar efter att förbättra utbytet av kunskap mellan arbetsliv och utbildning.

Projektet har följande tyngdpunktsområden:
● Ökad näringslivskompetens bland lärare i den högre utbildningen genom arbete i företag
● Arbetsplatshandledning som stöd för inlärningen i arbetet
● Projektbaserat lärande i samspel med arbetslivet

Målsättningar
Projektets mål förverkligas i fyra delprojekt:
Delprojekt 1
Skapar förutsättningar för universitets-/högskolelärare att utanför utbildningsanstalten skaffa sig uppgraderade kunskaper om den bransch för vilken utbildningen ordnas. Arbetet leds av Svenska Handelshögskolan, Vasa.
Delprojekt 2
Utvecklar system för arbetsplatshandledning och utbildar arbetsplatshandledare. Arbetet leds av CLL vid Åbo Akademi, Vasa.
Delprojekt 3
Utvecklar genom samarbete med arbetslivet metoder för projektbaserat lärande. Arbetet leds av Yrkeshögskolan Novia, Åbo.
Delprojekt 4
Utvecklar och tillämpar principer om att lära i arbetet (Work Based Learning) i universitetsmiljö. Arbetet leds av CLL vid Åbo Akademi, Åbo.

Projektet pågår under perioden 2008-2011. Projektets huvudman är Åbo Akademi och delprojekt/parter är Svenska Handelshögskolan (Vasa), Yrkeshögskolan Novia (Åbo), CLL vid Åbo Akademi (Vasa och Åbo). Finansiärer för projektet är Europeiska Socialfonden (ESF) och Länsstyrelsen i Västra Finlands län.

För mera information vänligen kontakta:
Mona Bischoff, mona.bischoff@novia.fi