Hallå! Två språk - tusen möjligheter - Kaksi kieltä - tuhat mahdollisuutta

Period: 01.10.2018 - 19.06.2020

Innehåll: Den ekonomiska tillväxten i Åboregionen har skapat en efterfrågan på
arbetstagare och samtidigt också ett krav på mera kompetens inom språkhantering
och kommunikation. Turun Ammattikorkeakoulu, Förlags Ab Sydvästkusten, Å
Communcations och Yrkeshögskolan Novia strävar därför gemensamt till att stärka
studerandes kunskap i professionell kommunikation samt öka förståelsen för
betydelsen av de båda inhemska språken i Åboregionens näringsliv.

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Henriksgatan

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Anna Karin Abrahamsson