Energiverket - New Nordic Fluxus Spaces

Nordisk-kulturfond.png Svenska-kulturfonden.jpeg


Period: 01.09.2018 - 31.05.2020

Innehåll: I Energiverket i Jakobstad utvecklas en multidisciplinär miljö för det nutida
samhället där konst och kultur fångar upp och påverkar de komplexa förändringar
som pågår i våra nordiska samhällen och i världen. Projektet har en stark
nordisk karaktär och samarbetar med Kunstkvarteret Lofoten i Norge, Vision
Forum i Sverige samt med Fondazione Lac e Le Mon i Italien.

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Nordisk kulturfond, Staden Jakobstad,

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Annika Bergvik-Forsander


Hemsida