Digisti yhdessä

Period: 01.01.2017 - 31.12.2019

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: UKM,

Projektledare: Patrick Lax


Hemsida