Utveckling av undervisningen, konst och kultur


Period: 31.08.2021 - 31.12.2022

Innehåll: Projektinsatserna har som mål att stärka kulturutbildningarnas anpassning till
de behov som finns i det
omkringliggande samhället. Genom att utveckla och skapa förutsättningar för
relevanta utbildningsformer/-
innehåll vill vi öka angelägenhetsgraden för utbildningar inom kulturområdet.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Svenska Österbottens Kulturfond, Novia Finances Ltd

Projektledare: Håkan Omars