Songwriters of Kvarken


Period: 23.03.2021 - 30.06.2022

Innehåll: Songwriters of Kvarken - är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan
Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten,
Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna i Örnsköldsvik och KulturAkademin i
Storuman.

Fokusområde: kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader, Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Samarbetspartners: Yrkesakademin Österbotten, Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna (Örnsköldsvik), KulturAkademin (Storuman)

Projektledare: Mats Granfors

Samarbetspartners: Yrkesakademin Österbotten, Lappfjärds folkhögskola, Musikmakarna (Örnsköldsvik), KulturAkademin (Storuman)


Hemsida