Qvarkcon 2020


Period: 24.03.2020 - 23.06.2022

Innehåll: Qvarkcon går av stapeln 7.4.2022
Syfte: Att visa för allmänheten hur User Experience (användarupplevelser)
fungerar i dataspel genom att skapa interaktiva spel som besökarna kan delta i.
Målet är att för allmänheten få en bättre förståelse för hur viktiga
användarupplevelserna är inom dataspelsbranschen. QvarkCon ska vara ett event
som är roligt, lärorikt och fyllt av spännande element från spelindustrin.

Målgruppen är studerande, företagare, föräldrar och barn som är intresserade av
hur spelindustrin fungerar.

Fokusområde: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Novia Finances Ltd

Projektledare: Mikael Norrgård