Modern affärsutveckling på landsbygden


Period: 01.01.2016 - 31.12.2017

Innehåll: Projektet har hittat, testat och implementerat nya metoder, verktyg och koncept
för affärsutveckling samt vidareutvecklat dessa för Österbottniska behov, detta
för att på sikt förbättra det entreprenöriella klimatet på den Österbottniska
landsbygden.

Fokus: Affärsutveckling på landsbygd

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Leader, Aktion Österbotten, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

Projektägare: Kristinestads näringslivscentral AB

Projektledare: Therese Sunngren-Granlund