Fibermusik (NCDP)


Period: 04.05.2018 - 22.11.2018

Fokusområde: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Patrick Lax