Vaccinationsmaterial - 2


Period: 23.03.2021 - 31.12.2021

Innehåll: För sammanställning av material om vaccination för publicering och användning
inom utbildning och fortbildning inom vård. Utförs vid YH Novia i Vasa och är
en fortsättning på Vaccinationsmaterial projektet.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svenska kulturfonden,

Projektledare: Viveka Öling-Wärnå