Nordic Nurse - Competence Study - Nordplus

Period: 01.08.2021 - 31.07.2022

Innehåll: De nordiska länderna främja välfärden tillsammans. Sjuksköterskornas förmågor
för kontinuerlig kompetensutveckling och förändring är avgörande för
utvecklingen av ett socialt hållbart Norden. Nordplus-projektets mål är
1.Nordiskt samarbete främjar en starkare yrkeskompetensmiljö och stärka
utbildningssamarbetet
mellan de nordiska länderna
2. Kartläggningsverktyg utvecklas för användning i alla nordiska länder
3. Studien ger kunskap om självupplevd kompetensnivå och behov av utbildning /
utbildning hos nyutexaminerade
sjuksköterskor som arbetar inom olika delar av hälsosektorn, i alla nordiska
länder
4. Forskare kan jämföra länder, få ny kunskap om sjuksköterskornas utmaningar
och likheter eller skillnader i de nordiska länderna
5. Studien fokuserar på att få forskningsbaserad kunskap om behovet av
vidareutbildning, samt kan ge
information om kvaliteten på kandidatutbildningarna i Norden; identifiera
styrkor och svagheter, och bidra med kunskap för att utveckla framtidens
professionella utifrån samhällets behov
6. Lägg grunden för longitudinella studier där man kan få kunskap om
kompetensutveckling .

Samarbete mellan:
Western Norway University of Applied Sciences, campus Førde, Norge
NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Norge
Yrkeshögskolan Novia, Finland
Åbo Akademi, Finland
Via University College, Danmark
Western Norway University of Applied Sciences, campus Haugesund, Norge
Dalarna University, Sverige
University of Akureyri, Island

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Nordplus,

Samarbetspartners: Western Norway University of Applied Sciences, NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Via University College, Western Norvay University of Applied Sciences, Dalarna University, University of Akureyri

Projektledare: Camilla Strandell-Laine

Samarbetspartners: Western Norway University of Applied Sciences, NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Via University College, Western Norvay University of Applied Sciences, Dalarna University, University of Akureyri