Kunskap i utveckling - Utveckla den kliniska handledningsprocessen


Period: 01.09.2009 - 06.02.2014

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Seriegatan

Finansiärer: Europeiska Socialfonden, Yh Novia, Vamk, VAO, YA

Projektägare: Novia

Projektledare: Yvonne Hilli