GERDA-enkät2021 - SÖS, SKF

Period: 01.08.2021 - 31.03.2022

Innehåll: Hösten 2021 genomförs ett enkätutskick i Österbotten till 8 000 äldre personer.
Syftet är att säkerställa forskning och utveckling av österbottniskt och
finlandssvenskt intresse genom att samla in data rörande medicinska, sociala
och samhälleliga aspekter av de äldres liv, hälsa och välbefinnande genom
enkätundersökningen GERDA riktad till äldre i Österbotten.

Fokusområde: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Svensk Österbottniska Samfundet,

Projektledare: Annika Wentjärvi